Scroll Top

Doel
Kan de samenwerking en communicatie binnen je team wel een boost gebruiken? Kies dan voor de Enigma Decoder. De business game die je team weer als een team laat opereren en deelnemers inzicht geeft in elkaars en de eigen kwaliteiten.

Inleidende theorie
Tijdens het trainingsgedeelte, voorafgaand aan het spel, wordt als voorbereiding ingegaan op verschillende theorieën die gaan over leren, samenwerken in teams en rollen binnen een team.

De business game
Het theoretisch gedeelte zit er op, het is tijd voor het spel. De box met daarin het spel staat klaar, de stekker kan in het stopcontact. Dan begint het. Wat is het verhaal? Iemand wiens bestanden zijn gehackt (gecodeerd) vraagt hulp om de bestanden vrij te spelen. Om deze bestanden vrij te spelen moet een veelheid aan opdrachten en vraagstukken, in de vorm van puzzels en codes, worden uitgevoerd en opgelost. Hiervoor heeft het team 60 minuten de tijd, waarbij het gebruik moet maken van smartphones en eventueel andere mobiele apparaten. Lukt het je team niet de bestanden vrij te spelen, dan worden ze definitief vernietigd en zijn alle gegevens verloren.

Zoals ook op de werkvloer, krijgen deelnemers tijdens het spelen van het spel te maken met: spanning, deadlines, onder druk presteren, continue uitdagingen, onverwachte wendingen, inspelen op veranderingen, samenwerken en taken verdelen. Het spel creëert als het ware een context waarin het omgaan met deze aspecten op de werkvloer en als team kan worden getoetst.

De clou van het spel is dat het vrijspelen van de bestanden, het beste in onderlinge samenwerking, als een team, gebeurt.

Evaluatie en borging
De voornaamste vraag achteraf, dus na afloop van het spel, is in hoeverre het team daadwerkelijk als team heeft gefunctioneerd. Wie ‘stond erbij en keek ernaar’, wie nam de leiding, wie is de volger en wie bewaart de kalmte? Met een veelheid aan vraagstukken, wie begint waar? Staart jouw team zich blind? Duiken ze allemaal tegelijk op dezelfde puzzel? Wordt er naar elkaar geluisterd? Worden beslissingen gezamenlijk genomen?

Het spelen van het spel zou de deelnemers tot de volgende inzichten moeten brengen:
– Ieders kwaliteiten zouden inzichtelijk moeten zijn;
– Ieders kwaliteiten zouden optimaal moeten worden ingezet;
– Wanneer krachten worden gebundeld, kan meer worden bereikt (synergie effect: 1+1=3).

Praktisch
Het advies voor het aantal deelnemers voor de Enigma Decoder is 4 tot 6 personen. Meer deelnemers per spel is echter bespreekbaar.

Indien gewenst kan een trainer gedurende het spel een time-out of interventie inlassen. Wanneer de spelactiviteit wordt gefilmd, kan tussendoor eventueel worden terug gekeken. Ook bestaat de mogelijkheid extra tijd voor het spel te nemen. Dit alles is ter invulling door de trainer zelf.

Voor de business game is stroom nodig. Wij leveren een 5meter kabel standaard mee.
Wilt u de business game op locatie spelen? Vraag ons naar de mogelijkheden voor bezorgen en/of ophalen.
Aangezien de spelers gebruik moeten maken van een smartphone adviseren wij u  te controleren dat er genoeg bereik is op de locatie.